Nyhedskrav

Designlovens § 3, stk. 1: "Designret kan kun opnås, hvis designet er nyt og har individuel karakter".

Stk. 2: "Et design anses som nyt, hvis intet identisk design er blevet offentligt tilgængeligt før dagen for ansøgningens indgivelse eller prioritetsdagen, hvis der er påberåbt prioritet, jf. § 16, stk. 2. Design skal anses som identiske, hvis deres særlige træk kun adskiller sig fra hinanden på uvæsentlige punkter".

For at et design kan betegnes som nyt må intet identisk eller meget ens design tidligere være blevet offentliggjort. Med identisk design forstås, at de aktuelle designs skal adskille sig på væsentlige punkter fra tidligere kendte designs. Hvis et design adskiller sig tilstrækkeligt fra et tidligere set design, vil det betragtes som værende "nyt".

Nyhedstidspunktet

Tidspunktet for vurdering af om designet er nyt, sker som udgangspunkt den dag ansøgningen bliver indleveret til Patent- og Varemærkestyrelsen. (Datoen kan dog blive rykket frem, hvis man i ansøgningen har anført en prioritetsdato.)

Hvis to eller flere identiske eller meget ens design uafhængigt af hinanden bliver indleveret samme dato, tilkommer retten begge/alle designere.