Offentliggørelse

Hvornår er det design gjort offentligt tilgængeligt?

Designlovens § 5, stk. 1: "Et design er offentligt tilgængeligt, hvis det er blevet offentliggjort i forbindelse med registrering eller på anden måde er blevet offentliggjort, eller hvis det er blevet udstillet, benyttet kommercielt eller blevet kendt på anden måde.

Stk. 2: "Designet anses dog ikke for at være blevet offentliggjort tilgængeligt i de tilfælde, hvor fagkredsene inden for den pågældende sektor i Den Europæiske Union gennem deres sædvanlig forretningsførelse ikke med rimelighed kan have fået kendskab til de omstændigheder, der er nævnt i stk. 1, før dagen for ansøgningens indgivelse eller prioritetsdagen, hvis der er påberåbt prioritet".

Et design er offentligt tilgængeligt, hvis det er blevet offentliggjort i forbindelse med registrering eller på anden måde er blevet offentliggjort, eller hvis det er blevet udstillet, benyttet kommercielt eller blevet kendt på anden måde. Herved kræves, at designet for at være blevet gjort offentligt tilgængeligt er blevet vist for en "bredere kreds". En bredere kreds kan ikke defineres entydigt, men kan være ved fremvisning af designet eller afbildning på Internettet herunder på blogs, visning på TV, gennem reklamering, udstilling o.lign. Herudover vil der som udgangspunkt ske en offentliggørelse af designet i forbindelse med designregistrering. En visning af designet for en afgrænset lukket kreds af mennesker f.eks. venner eller familie medfører ikke, at et design vil blive betegnet som at være gjort offentligt tilgængeligt. Der er dog tale om en konkret vurdering. 

Ved offentliggørelse af designet før indlevering af en designansøgning se afsnittet om skånefrist

Den omtalte fagkreds kan være specialister eller andre med et stort/omfattende kendskab til området fx en modedesigner indenfor modebranchen.

Med formuleringen "kommet til kundskab" menes, at fagkredsen skal have haft mulighed for at se designet på en større messe eller haft mulighed for at komme til kundskab om designets eksisteres som følge af designets udbud gennem almindeligt salg.

Kravet om, at fagkredsen inden for den pågældende sektor i Den Europæiske Union skal være kommet til kundskab om designet har den virkning, at design som kun har været udbudt eller fremvist på messer beliggende udenfor den Europæiske Union - eksempelvis Kina eller Norge - ikke anses for at være kommet fagkredsen til kundskab. 

Designerens onde tro

Hvis en designer er kommet til kundskab om et design udenfor den Europæiske Union og efterfølgende indenfor den europæiske sektor gør et lignende eller identisk design offentligt tilgængeligt, vil designerens kundskab om det andet design medføre, at det globale nyhedskrav finder anvendelse og nyhedskravet vil som følge heraf ikke være opfyldt. 

Praksis