Nyhedsskånefrist

Nyhedsskånefristen eller blot skånefristen er en vigtig modifikation af, at et registreret design skal være nyt. Skånefristen blev indført med designloven og fandtes altså ikke i mønsterloven. En regel der tilsvarer den danske findes for EU-design. 

Skånefristen findes nu for en del lande, men er ikke global eller kan have forskellig varighed. I en global designstrategi, må spørgsmålet om registrering og timingen deraf derfor overvejes nøje, allerede inden offentliggørelsen

Reglerne omkring skånefristen findes i designlovens § 6:

Et design anses ikke for at være blevet offentligt tilgængeligt, såfremt offentliggørelsen er sket inden for 12 måneder før dagen for ansøgningens indgivelse eller prioritetsdagen, hvis der er påberåbt prioritet, jf. § 16,

1) af designeren eller den, til hvem designerens ret er overgået, eller af andre på grundlag af oplysninger, der er meddelt, eller foranstaltninger, der er truffet af designeren eller den, til hvem designerens ret er overgået, eller

2) som følge af misbrug i forhold til designeren eller den, til hvem designerens ret er overgået.

Skånefristen betyder derfor, at et design anses for at opfylde nyhedskravet, hvis blot ansøgningen indleveres senest 12 måneder efter offentliggørelsen eller prioritetsdagen, hvis prioritet påberåbes.

Offentliggør A sit design den 1. marts 2010, falder ansøgningen ikke på nyhedskravet, hvis blot ansøgningen indsendes senest 12 måneder senere.

Dette kan desuden kombineres med prioritetsreglerne. Hvis A offentliggør sit design den 1. marts 2010 og ansøger om et nationalt dansk design den 15. februar 2011, ligger ansøgningen inden for skånefristen. A kan nu med prioritet i den danske ansøgning indsende en ansøgning om registrering af EU-design, uden at EU-designet af den grund mangler nyhed. Alt efter hvordan A strækker proceduren, kan der således opnås en EU-registrering, der stadig anses for ny, 18 måneder efter offentliggørelsen.

Nyhedsskånefristen skal dog også ses i forhold til dobbeltfrembringelser. A og B frembringer identiske design som B offentliggør, hvorimod A venter i 10 måneder med at søge designregistrering med baggrund i skånefristen. Hverken A eller B kender hinanden eller de identiske designs eksistens. Uanset om B har offentliggjort sit design før eller efter af A har frembragt sit design, vil As ansøgning ikke være ny, da skånefristen beskytter A i forhold til hans eget design, men ikke i forhold til Bs identiske.

I forhold til det uregistrerede EU-design er det vigtigt at huske, at skånefristen også gælder her. Det vil sige, at man ikke kan vente tre år til det uregistrerede design "udløber" hvorefter man så registrerer designet. En eventuel ansøgning skal derfor stadig indleveres inden 12 måneder efter offentliggørelsen.