Gengivelse af designet

Afbildningen eller modellen er selve beskyttelsens genstand, og det er derfor vigtigt, at der med ansøgningen følger en afbildning. Blot en beskrivelse af designet opfylder ikke kravet til en afbildning. Indlevering af afbildningen er endvidere en betingelse for at ansøgningen tildeles en ansøgningsdato. Der er flere oplysninger om afbildning og modeller i særlige afsnit. Patent og Varemærkestyrelsen vil under sin behandling af sagen bede om nye eller bedre afbildninger, hvis afbildningerne ikke er af tilstrækkelig god kvalitet. Sådanne nye afbildninger skal være af det samme design som er ansøgt og i samme perspektiv.