Ansøgningsgebyr

Ansøgningsgebyret skal principielt betales samtidig med, at ansøgningen indleveres.

Ansøgningsgebyret udgør betalingen for undersøgelsen og sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgningen, og denne undersøgelse og sagsbehandling begyndes derfor ikke før ansøgningsgebyret er betalt.

Gebyret dækker:

  • undersøgelsen og vurderingen af ansøgningen
  • registrering og offentliggørelse af designet i Dansk Designtidende
  • en gyldighedsperiode på 5 år

Der kan være yderligere gebyrer tilknyttet ansøgningen, eksempelvis gebyr fro afbildninger ud over den første og gebyr for samregistrering.

Ansøgningsgebyr  fremgår til enhver tid af Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste.

Betales ansøgningsgebyret ikke samtidig med indlevering af ansøgningen, vil Patent- og Varemærkestyrelsen sende en opkrævning på gebyret og fastsætte en frist for betaling.

Betaling af gebyret kan ske på forskellig måde.