Gebyr for international ansøgning

Gebyrerne for en international registrering skal betales til WIPO i schweizer franc. Gebyrerne består af et grundgebyr, et designeringsgebyr for hvert land, der er designeret i ansøgningen, og et offentliggørelsesgebyr. Designeringsgebyret overføres til de designerede lande. De lande, der undersøger om designet er nyt, har mulighed for at opkræve et individuelt gebyr.