DL § 59, stk. 2

Stk. 2. For behandlingen af sager vedrørende international designregistrering betales et gebyr.