Definition af et design

Et design kan defineres til at være et produkt eller en del af et produkts udseende, som er bestemt af særlige træk ved selve produktet eller dets udsmykning, navnlig for så vidt angår linjer, konturer, farver, form, struktur eller materiale. Beskyttelsessfæren er derfor udelukkende den visuelle opfattelse af produktet. Designet kan være både to-dimensionelle så som udsmykninger, ornamenter mv. eller tre-dimensionelle så som udformning.

Væsker og gasser m.v., der ikke har nogen fast form, kan ikke designregistreres. dog vil der ikke være noget til hinder for registreringen af eksempelvis et stearinlys, selvom det ændrer form efterhånden som det brænder ned.

Ligeledes kan levende organismer som dyre- eller planteracer ikke registreres, da de ikke er industrielt eller håndværksmæssigt frembragt.

Ved vurderingen af om der er tale om et design underlægges produktet ikke en æstetisk vurdering eller en vurdering af om designet virker efter hensigten. Et designm, der i sit udseende strider mod sædeligheden eller den offentlige orden kan dog ikke registreres.

Banal karakter

Et design må ikke have en så banal karakter, at det ikke har den fornødne individuelle karakter i forhold til hvad der er kendt fra tidligere design - til eksempel kan nævnes, at det ikke er muligt at beskytte den runde form på en bold eller andre grundformer. Ligeledes er et design underlagt et nyhedskrav.

Teknisk funktion

Herudover er det heller ikke muligt at designbeskytte produkter eller dele af produkter som udelukkende er bestemt af en teknisk funktion, idet designeren ikke vil have haft nogen valgmuligheder ved udformningen af designet.