Modeller

Der kan sammen med afbildningen indleveres en model af designet, jf. designlovens § 13, stk. 3. Efter registreringsbekendtgørelsens § 4, stk. 3 må modellen ikke på nogen led være mere end 40 cm eller veje mere end fire kilo. Modellen skal desuden være holdbar og ikke indeholde farlige stoffer. Styrelsen opbevarer ikke fordærvelige modeller, bl.a. ud fra hygiejninske hensyn, men også fordi disse med deres fordærvelighed typisk ikke er holdbare. Modeller opbevares i 5 år efter registreringens udløb. 

Nye modeller

Hvis der efterfølgende indleveres en model, eller en tidligere model erstattes af en ny, skal den nøje svare til afbildningen eller den tidligere model. Dog kan styrelsen acceptere en mere "færdig" model end en tidligere indleveret prototype, eller en model som erstatter en dårlig tegning eller erstatter en afbildning af en prototype (foreløbig model).

Der må ikke være uoverensstemmelse mellem afbildninger og model, men styrelsen kan være mindre streng med hensyn til afbildningskravet, det vil sige afbildningernes kvalitet og antal, hvis model foreligger.