DL § 43, stk. 5

Stk. 5. Sø- og Handelsrettens afgørelser efter stk. 1-3 kan kæres til Østre Landsret.