DL § 43, stk. 4

Stk. 4. Bestemmelserne i retsplejelovens kapitel 40 og 57 finder tilsvarende anvendelse.