"Must-fit"reglen

"Must-fit"reglen, designlovens § 8 (2)

Efter designlovens § 8 er det dog ikke muligt at opnå designret til: "...de dele af et produkts udseende, som... må reproduceres i deres nøjagtige form og dimensioner, for at det produkt, som designet angår, mekanisk kan kobles til et andet produkt eller placeres i, på, omkring eller bringes i kontakt med et andet produkt, så begge produkter opfylder deres funktion".

Bestemmelsen -den såkaldte "must-fit-regel" har sit udspring i designdirektivets artikel 7 (2) og skal modvirke at producenter med designregistreringer skaber en tilstand af monopol på reservedele. Der kan eksempelvis være tale om reservedele til biler eller støvsugerposer. Bestemmelsen og dermed undtagelsen er snævert defineret.