Afvisning

En afvisning indebærer, at det spørgsmål, som afvisningen vedrører, slet ikke undersøges og behandles af Patent- og Varemærkestyrelsen. 

Afvisning af en ansøgning sker, hvis de lovbestemte minimumskrav til indlevering af ansøgningen og betingelserne for tildeling af en ansøgningsdato slet ikke er opfyldt.

En afvisning medfører at et eventuelt indbetalt gebyr tilbagebetales.Læs også

»  om afslag