Klasseangivelse

Ansøgningen skal indeholde en angivelse af den eller de klasser efter Locarnoklassifikationen, som ansøgningen vedrører. Klasseangivelsen har dog primært administrativ betydning. Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at designet er klassificeret, men en manglende klassificering i ansøgningen medfører ikke, at denne afvises. Ligeledes kan styrelsen foreslå en anden klasse end den, der er angivet i ansøgningen.