For tidlig eller for sen betaling af fornyelsesgebyret

Indbetales fornyelsesgebyret for tidligt, er gebyret ikke indbetalt med frigørende virkning, og Patent- og Varemærkestyrelsen kan ikke forny designregistreringen. Gebyret tilbagebetales i dette tilfælde, og indehaver må så indbetale gebyret på ny, når fornyelsestidspunktet kommer.

Indbetales et gebyr ikke rettidigt indenfor 6 måneder før forfaldsdato eller på forfaldsdato, er der mulighed for at indbetale et forhøjet gebyr i indtil seks måneder efter forfaldsdato. Indbetales det forhøjede gebyr heller ikke indenfor disse sidste seks måneder, vil registreringen blive udslettet.

Sidste rettidige indbetalingsdato for det normale fornyelsesgebyr er således som udgangspunkt lig med forfaldsdato og for det forhøjede fornyelsesgebyr sidste rettidige indbetaling lig med forfaldsdato plus seks måneder. Hvis forfaldsdato er den 1. april er sidste rettidige betalingsdato med forhøjet gebyr således 1. oktober. Er sidste rettidige indbetalingsdato en dag, hvor Patent- og Varemærkestyrelsen ikke har åbent (fx søn- eller helligdag), så er betaling førstkommende hverdag rettidig.