Fornyelse af en designregistrering

Efter designlovens § 24 vil en fornyelse af et designs beskyttelsesperiode kunne ske fra tre måneder før til seks måneder efter registreringsperiodens udløb. Udløber en registreringsperiode den 1. maj 2010, vil fornyelse kunne ske fra 1. marts 2010. Det er imidlertid også muligt at forny registreringen i indtil seks måneder efter registreringsperiodens udløb, i førnævnte eksempel indtil 1. november 2010. Sker fornyelsen i denne 6-måneders periode skal der betales et fornyelsesgebyr, der er forhøjet med 20%.

Betales fornyelsesgebyret ikke senest seks måneder efter registreringsperiodens udløb, udslettes registreringen, jf. designlovens § 24, stk. 3. Fornyes designet ikke vil retsbeskyttelsen for det registrerede design udløbe på den oprindelige udløbsdato og altså ikke på 6-månedersdagen for den periode, hvor fornyelse kan ske mod forhøjet gebyr. Under ekstraordinære omstændigheder vil det eventuelt være muligt at opnå genoprettelse.

Patent og Varemærkestyrelsen udsender som en service girokort i forbindelse med fornyelsen, men det er op til indehaver eller eventuelt dennes fuldmægtig selv at holde styrelsens register opdateret eksempelvis med korrekt postadresse. Det er indehavers eget ansvar at fornyelsen foretages og styrelsens udsendelse af girokort skal udelukkende anses som en service. Patent- og Varemærkestyrelsen er ikke ansvarlig for et eventuelt rettighedstab som følge af en manglende eller fejlagtig udsendelse til forkert adresse jf. designlovens § 24, stk. 2.

Efter designlovens § 24, stk. 4 offentliggøres fornyelser af designregistreringer. Offentliggørelsen sker i Dansk Designtidende.