Indehaver ændrer navn eller adresse

Adresseændring

Styrelsen noterer ændringer i adresseforhold, når styrelsen får meddelelse om ændringerne.

Da opkrævning af blandt andet fornyelsesgebyr sendes til den adresse, som fremgår af registret, er det vigtigt, at dette er den korrekte adresse. Ellers kan indehaveren risikere, at registreringen ikke bliver fornyet og dermed udløber. Styrelsen er dog ikke forpligtet til at sende en opkrævning, jf. designloven § 24, stk. 2, 2. pkt.

Hvis styrelsen får breve retur på grund af forkert adresse, forsøger styrelsen at finde frem til indehavers nye adresse. Styrelsen er dog ikke forpligtet til at finde adressen.

Navneændring

Hvis indehaveren af en designrettighed ændrer navn, vil det nye navn blive noteret i registret, når indehaveren informerer styrelsen herom.

Når en person eller virksomhed ændrer navn, vil styrelsen kun kræve dokumentation i form af en kopi af et navneændringsbevis, en kopi af en vielsesattest eller en kopi af en udskrift fra et officielt register, hvis der er tvivl om rigtigheden af navneændringen.