DL § 41b, stk. 3

Stk. 3. Enheden bistår politiet og anklagemyndigheden i deres indsats mod piratkopiering.