Søg i artikler

Avanceret søgning

DR 2002 00468

Kort resume:

En stegepande På grundlag af en sammenligning af indehavers design med de modholdte design er det Patent- og Varemærkestyrelsens opfattelse, at indehavers design opfylder nyhedskravet i designlovens § 3, stk. 2. Det er ligeledes styrelsens opfattelse, at indehavers design opfylder kravet til individuel karakter i designlovens § 3, stk. 3. Anmodningen om administrativ prøvning tages hermed ikke til følge. Herefter vil registreringen af DR 2002 00468 blive opretholdt.

Doms dato:

05-11-2003

Mærke:

Link:

http://onlineweb.dkpto.dk/pvsonline/Design?action=112&sagID=DA%202002%2000466