Søg i artikler

Avanceret søgning

AN 2001 00029

Kort resume:

Mønsteransøgning MA 1999 01310 på en betonbelægningsten. Sagen drejede sig om, hvorvidt den ansøgte sten var ny i forhold til den almindelige S-sten (normalsten) ved at være sammensat med et afklip af normalstenen. Patent- og Varemærkestyrelsen fandt efter en helhedsvurdering ikke, at dette var tilfældet. Ankenævnet for Patenter og Varemærker stadfæstede afgørelsen.

Doms dato:

31-07-2002

Mærke:

Link:

http://www.pvanke.dk/indhold/kendelser/data/DE/AN200100029.HTML