Søg i artikler

Avanceret søgning

AN 1998 00070

Kort resume:

Mønsteransøgning nr. MA 1997 01258. Ankenævnet tilslutter sig klagers synspunkter om, at der ikke er noget principielt til hinder for mønsterregistrering af et dør- eller vindueshåndtag, og at funktionskravene til et sådant produkt indebærer, at der må stilles relativt beskedne krav for at statuere væsentlig forskel fra allerede kendte mønstre. Ankenævnet finder imidlertid, at det ansøgte mønster ikke opfylder selv sådanne beskedne krav. Herefter bestemmes: Patentdirektoratets afgørelse af 19. marts 1998 stadfæstes.

Doms dato:

15-09-1999

Mærke:

Link:

http://www.pvanke.dk/indhold/kendelser/data/DE/AN199800070.HTML