Søg i artikler

Avanceret søgning

AN 1997 00036

Kort resume:

Mønsteransøgning nr. MA 1997 00559. Da variationsmulighederne indenfor belægningssten af hensyn til disses funktion er begrænsede, og kravet til den nødvendige forskel i udseende derfor må være mindre end ved andre varer, finder Ankenævnet, når henses til andre tidligere registreringer i byggebranchen, at de ansøgte mønstre med løbenumrene 3 og 4 adskiller sig tilstrækkeligt fra andre kendte mønstre til at kunne registreres. Derfor bestemmes: Sagen tilbagesendes til Patentdirektoratet til fortsat behandling i realiteten.

Doms dato:

21-09-1999

Mærke:

Link:

http://www.pvanke.dk/indhold/kendelser/data/DE/AN199700036.html