DL § 58

§ 58. Om fornyelse af en international designregistrering gælder de regler, der er fastsat i Genève-aftalen.