DL § 4

§ 4.

Stk. 1. Et design til en bestanddel af et sammensat produkt anses kun for at være nyt og have individuel karakter, hvisStk. 2. Ved normal brug forstås den endelige brugers anvendelse af det sammensatte produkt bortset fra vedligeholdelse, service eller reparation.

1) bestanddelen efter at være blevet indføjet i det sammensatte produkt fortsat er synlig under normal brug af produktet og

2) den synlige del af bestanddelen opfylder kravene om nyhed og individuel karakter.