Gebyr for ændringer

For de fleste ændringer er der ikke fastsat noget gebyr for notering i registeret.

Der findes dog et særskilt gebyr for deling af ansøgninger eller registreringer.

Delingsgebyret fremgår af Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste.

Betaling af gebyret kan ske på forskellig måde.